با حضور مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان بررسی شد:

راهکارهای همکاری شرکت فارماشیمی با دانشگاه علوم پزشکی ایران

راهکارهای همکاری شرکت فارماشیمی با دانشگاه علوم پزشکی ایران
تاريخ:بيست و يکم ارديبهشت 1401 ساعت 09:03   |   کد : 10070   |   مشاهده: 152

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو، رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه سلامت ایرانیان از شرکت داروسازی فارماشیمی بازدید و راهکارهای تعامل و همکاری با فارماشیمی را بررسی کردند.

دکتر محمود بیگلر معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو به همراه دکتر محسن امینی رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر علی صادقی مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان از بخش‌های مختلف شرکت داروسازی فارماشیمی بازدید کرده و در جریان روند کاری این شرکت قرار گرفتند. همچنین در جلسه‌ای که پس از این بازدید برگزار شد، راهکارهای تعامل و همکاری با یکدیگر و بهره مندی از ظرفیت‌های علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و استفاده از ظرفیت‌های پارک‌های علم و فناوری را بررسی کردند.

دکتر محمود بیگلر معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو در جلسه‌ای که پس از این بازدید ۳ ساعته برگزار شد، گفت: این آمادگی وجود دارد که مجموعه‌های آموزشی و صنعتی در حوزه داروسازی همکاری مناسبی با یکدیگر داشته باشند. اگر این اقدام را تقویت کنیم، بسیار اثربخش خواهد بود. زیرا می‌توان سبد تولید شرکت‌های داروسازی را به سمت نیازهای جامعه پیش برد و از ظرفیت علمی دانشکده‌های داروسازی استفاده کرد.

دکتر محسن امینی رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این جلسه بیان کرد: اهداف مختلفی از نظر آموزشی و پژوهشی در بحث مواد اولیه و محصول شرکت‌های داروسازی در این همکاری قابل طرح است. در این بازدید، برداشتی از ظرفیت شرکت انجام شد و در برنامه‌های آتی دانشکده داروسازی می‌توانیم ظرفیت‌های این شرکت را در نظر بگیریم.

دکتر علی رضا وطن آرا معاون آموزش تخصصی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این جلسه گفت: دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ظرفیت آموزشی و پژوهشی بی نظیری در کشور دارد و در حوزه فناوری نیز ظرفیت‌هایی ایجاد شده که بسیار پیشرو بوده و نتایج و توفیقات ارزشمندی داشته است. یکی از خلاها در زمینه آموزش، موارد مرتبط با حوزه صنعت داروسازی است. صنعت داروسازی کشورمان به خوبی توسعه پیدا کرده و زیرساخت‌های مناسبی دارد و نیاز به نیروی انسانی کارآمد در این حوزه جدی است. برنامه عملیاتی آموزش دانشجویان داروسازی در صنعت تعریف شده و اقداماتی در این زمینه آغاز خواهد شد. در بازنگری برنامه‌های آموزشی، این موضوع یکی از قطعات کارورزی صنعت تعریف شده است.

محمد رضا نیکبخت مدیرعامل شرکت داروسازی فارماشیمی نیز در این جلسه اظهار کرد: در این زمینه باید کمیته‌ای جهت تعریف همکاری‌های مشترک تشکیل شود. شرکت داروسازی فارماشیمی می‌تواند از ظرفیت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران استفاده کند و حتی می‌توان پایان نامه‌های مشترک تعریف کرد.

http://www.ihiic.ir/news/1/10070

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان