تمدید فراخوان خدمات مشاوره برنامه‌ریزی و مدیریت طرح قراردادها و پروژه‌های فناوری اطلاعات / به اتمام رسید

تمدید فراخوان خدمات مشاوره برنامه‌ریزی و مدیریت طرح قراردادها و پروژه‌های فناوری اطلاعات / به اتمام رسید
تاريخ:هفدهم فروردين 1401 ساعت 11:32   |   کد : 59   |   مشاهده: 12300

فراخوان خدمات مشاوره برنامه‌ریزی و مدیریت طرح قراردادها و پروژه‌های فناوری اطلاعات در شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان تمدید شد.

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص) فراخوان «خدمات مشاوره برنامه‌ریزی و مدیریت طرح قراردادها و پروژه‌های فناوری اطلاعات» این شرکت را که در روزنامه اطلاعات تاریخ شنبه 21 اسفند 1400، صفحه 6 آگهی گردیده و در روزنامه اطلاعات تاریخ چهارشنبه 25 اسفندماه 1400، صفحه 8 تمدید گردیده است را به صورت زیر تمدید می‌نماید:

آخرین مهلت دریافت اسناد: پایان وقت اداری 1401/1/17
آخرین مهلت ارائه پیشنهادها: پایان وقت اداری 1401/1/21
تاریخ بازگشایی پیشنهادهای فنی: 1401/1/22

سایر مشخصات و شرایط پروژه در اسناد مناقصه درج شده است که در وب سایت شرکت به نشانی www.ihiic.ir قابل دریافت می‌باشد.

دانلود آگهی تمدید

دانلود برنامه زمان بندی

دانلود IHIIC.RFP.MC.v0.5+14001217

http://www.ihiic.ir/news/1/59

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان