شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان ، مدیریت سرمایه ، بیمه سلامت ، سرمایه گذاری ،شرکت سرمایه گذاری، سازمان بیمه خدمات درمانی

شرکت سرمایه گذاری,سازمان بیمه سلامت ایران,سرمایه گذاری,icmsio.ir,sarmayegozari samen bimeh,مدیریت سرمایه ,شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان ,سلامت ایرانیان ,بیمه سلامت

مدیریت سرمایه ، شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان ،شرکت سرمایه گذاری,sarmayegozari samen bimeh ,سازمان بیمه سلامت ایران، icmsio،

گالری تصاویر

دسته بندی گالری

 • سمینار ها
  سمینار ها
 • معارفه اعضاء هیات مدیره
  معارفه اعضاء هیات مدیره
 • تودیع و معارفه مدیرعامل جدید با مدیرعامل قبلی
  تودیع و معارفه مدیرعامل جدید با مدیرعامل قبلی
 • تودیع و معارفه رئیس هیات مدیره جدید  آقای دکتر عباسی 1397
  تودیع و معارفه رئیس هیات مدیره جدید آقای دکتر عباسی 1397
 • دیدار صمیمانه مدیرعامل محترم سازمان بیمه سلامت ایران
  دیدار صمیمانه مدیرعامل محترم سازمان بیمه سلامت ایران
 • بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث 2019
  بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث 2019
 • تصاویر تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل در هفته بیمه سلامت
  تصاویر تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل در هفته بیمه سلامت
 • جلسه امضاء تفاهم نامه بیمه شرکت دیالایف سوییس با شرکت فارماشیمی
  جلسه امضاء تفاهم نامه بیمه شرکت دیالایف سوییس با شرکت فارماشیمی
 • انتصاب آقای مهندس بهمن برزگر بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل
  انتصاب آقای مهندس بهمن برزگر بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل
 • بازدید مدیرعامل سازمان بیمه سلامت آقای دکتر ناصحی از شرکت
  بازدید مدیرعامل سازمان بیمه سلامت آقای دکتر ناصحی از شرکت
 • تودیع و معارفه مدیر حراست
  تودیع و معارفه مدیر حراست