شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان ، مدیریت سرمایه ، بیمه سلامت ، سرمایه گذاری ،شرکت سرمایه گذاری، سازمان بیمه خدمات درمانی

شرکت سرمایه گذاری,سازمان بیمه سلامت ایران,سرمایه گذاری,icmsio.ir,sarmayegozari samen bimeh,مدیریت سرمایه ,شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان ,سلامت ایرانیان ,بیمه سلامت

مدیریت سرمایه ، شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان ،شرکت سرمایه گذاری,sarmayegozari samen bimeh ,سازمان بیمه سلامت ایران، icmsio،

گالری تصاویر

دسته بندی گالری

 • نمایشگاه ایران هلث
  نمایشگاه ایران هلث
 • تودیع و معارفه مدیرعامل جدید با مدیرعامل قبلی
  تودیع و معارفه مدیرعامل جدید با مدیرعامل قبلی
 • تودیع و معارفه رئیس هیات مدیره جدید  آقای دکتر عباسی 1397
  تودیع و معارفه رئیس هیات مدیره جدید آقای دکتر عباسی 1397
 • دیدار صمیمانه مدیرعامل محترم سازمان بیمه سلامت ایران
  دیدار صمیمانه مدیرعامل محترم سازمان بیمه سلامت ایران
 • بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث 2019
  بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث 2019
 • ویدیو
  ویدیو