مزایده

مزایده ,مزایده خودرو پژو پارس ,مزایده خودرو شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت

مزایده خودرو های پژو پارس و سوزوکی ویتارا

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            آگهی مزایده

                شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان در نظر دارد تعداد 4 دستگاه خودرو خود را از طریق مزایده در سال 1398 به شرح ذیل به  اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط واگذار نماید:

دریافت فایل شرایط مزایده

 


دیدگاه خود را بیان کنید