مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره

اعضاء هیات مدیره

مدیریت سرمایه ، شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان ،شرکت سرمایه گذاری,sarmayegozari samen bimeh ,سازمان بیمه سلامت ایران، icmsio،

مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره

اسماعیل عباسی

محسن محمدی

عزت اله زارعی هنزکی

سید سعید کریمی

مجید معروفخانی

رئیس هیات مدیره

مدیرعامل
و عضو هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

دکترای حقوق

دکترای مدیریت

کارشناسی ارشد

مهندس کامپیوتر

دکترای حسابداری

 


دیدگاه خود را بیان کنید