مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره

اعضاء هیات مدیره

مدیریت سرمایه ، شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان ،شرکت سرمایه گذاری,sarmayegozari samen bimeh ,سازمان بیمه سلامت ایران، icmsio،

اعضاء هیات مدیره شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

 

 


دیدگاه خود را بیان کنید