مدیران در گذر زمان

مدیران قبلی ,مدیران قبلی و فعلی

مدیران شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان در گذر زمان

 

علی خان احمدی

علی پاینده نجف آبادی

مهندس ابراهیم مهبد

دکتر محمود مصدق

دکتر حسین بانک

سال 78

سال 79 لغایت 82

سال 83 لغایت 84

سال 85 لغایت 86

سال 87 لغایت 89

دکترکامبیز اندایش

جمال زنگیشه

نورالدین رحیمی

مهندس سعید عطایی پور

دکتر محسن محمدی

سال 90لغایت 91

سال 92 لغایت 93

سال 94

سال 95 لغایت 97

سال 98 

        مهندس بهمن برزگر  

 

   
        سال  98 تا کنون        

 

 


دیدگاه خود را بیان کنید