فراخوان

فراخوان

فراخوان - مشاور-

 

    فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران 

     برگزارکننده: شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

     موضوع: انتخاب مشاور جهت انجام:

     1- مشاوره طراحی و توسعه کسب‌و‌کار فناوری اطلاعات سلامت و تولید نرم‌افزارهای مرتبط با آن

     2- مشاوره مستندسازی فرآیندهای حوزه سلامت

      متقاضیان می‌توانند پس از دریافت استعلام ارزیابی کیفی (پیوست1 و پیوست2) آن را تکمیل و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1398/12/05 به دبیرخانه شرکت به نشانی   
       تهران، بلوار میرداماد، خیابان نساء، خیابان زرنگار، پلاک 37 تلفن: 02122909625 کد پستی 1911649111 ارسال نمایند.

       درخواست ارائه پیشنهاد پس از ارزیابی کیفی و مشخص شدن فهرست کوتاه مشاوران دارای صلاحیت از طریق دعوتنامه کتبی به اطلاع آنان رسانده می‌شود.

                  دانلود پیوست 1- فراخوان ارزيابي كيفي (RFQ) انتخاب مشاور طراحی و توسعه کسب‌و‌کار فناوری اطلاعات سلامت و تولید نرم‌افزارهای مرتبط با آن  PDF

                          دانلود پیوست 1- فراخوان ارزيابي كيفي (RFQ) انتخاب مشاور طراحی و توسعه کسب‌و‌کار فناوری اطلاعات سلامت و تولید نرم‌افزارهای مرتبط با آن  DOC

                           دانلود پیوست 2- فراخوان ارزيابي كيفي (RFQ) انتخاب مشاور مستندسازی فرآیندهای حوزه سلامت PDF

               دانلود پیوست 2- فراخوان ارزيابي كيفي (RFQ) انتخاب مشاور مستندسازی فرآیندهای حوزه سلامت DOC

 

                                        شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان


دیدگاه خود را بیان کنید