فراخوان

فراخوان ,مزایده ,مناقصه

فراخوان

 

  

فراخوان مناقصه

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان کارگزار حوزه فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت و به  استناد مفاد بند «ج» تبصره شماره 17 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، قصد دارد اجرای پروژه «پشتیبانی، نگهداری و توسعه سامانه های حوزه بیمه­ گری و شرکای کاری»  مربوط به سازمان بیمه سلامت را از طریق برون ­سپاری به تامین ­کننده واجد شرایط که از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ­ای انتخاب می ­شود، واگذار نماید. به همین منظور از اشخاص حقوقی علاقه ­مند دعوت به عمل می‌آید با مراجعه به سایت شرکت به نشانی http://www.ihiic.ir/ نسبت به دریافت اسناد مناقصه یاد شده اقدام نمایند.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:        یک میلیارد و سیصد میلیون (1.300.000.000) ریال به ­شکل ضمانت­نامه بانکی معتبر
آخرین مهلت دریافت  اسناد:                        پایان وقت اداری 1399/02/03
آخرین  مهلت ارائه پیشنهادها:                      پایان وقت اداری 1399/02/17 تمدید شد تا 1399/02/22
تاریخ  بازگشایی  پیشنهاد های فنی:                                1399/02/20  تمدید شد تا 1399/02/24
سایر مشخصات و شرایط پروژه در اسناد مناقصه درج شده است.

  دانلود   آگهی فراخوان  تمدید آگهی فراخوان

   دانلود  برنامه زمانی     تمدید برنامه زمانی

  دانلود   IHIIC.CoreINS.RFP.13990127

  دانلود     پیوست چهار

  دانلود      پیوست پنجم (zip)دیدگاه خود را بیان کنید