فراخوان

فراخوان ,مزایده ,مناقصه

فراخوان

تجدید مناقصه عمومی (نوبت دوم)

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص) قصد دارد اجرای پروژه «ارائه خدمات پشتیبانی پاسخگویی سطح دو پروژه نسخه الکترونیک» این شرکت را از طریق برون­ سپاری به تأمین­ کننده واجد شرایط که از طریق مناقصه عمومی دومرحله ­ای انتخاب می­شود، واگذار نماید. به همین منظور از اشخاص حقوقی علاقه ­مند دعوت به عمل می ‌آید با مراجعه به سایت شرکت به نشانی http://www.ihiic.ir/ نسبت به دریافت اسناد مناقصه یاد شده اقدام نمایند.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:  1،000.000.000 ریال (یک میلیارد ریال) ریال به ­شکل ضمانت ­نامه بانکی معتبر یا واریز به
                                        حساب شماره 266032448 نزد بانک رفاه شعبه پاسداران (کد شعبه 140) به نام شرکت 
                                        مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

آخرین مهلت دریافت اسناد:          پایان وقت اداری 1400/03/29

آخرین مهلت ارائه پیشنهادها:        پایان وقت اداری 1400/04/12

تاریخ بازگشایی پیشنهادهای فنی:   1400/04/13

سایر مشخصات و شرایط پروژه در اسناد مناقصه درج شده است.

 

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

 

 

  دانلود : آگهی فراخوان پاسخگویی سطح 2

  دانلود : برنامه زمانی پاسخگویی سطح 2

 دانلود :   IHIIC.IT-Responsive.RFP-14000302- v.2.7

 

 

 

 

 

تمدید فراخوان مناقصه

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص) قصد دارد اجرای پروژه «تأمین خدمات تخصصی پایانه‌ های تعاملی ارتباطات مردمی نظام پاسخ ‌گویی و پشتیبانی کاربران سامانه ‌ها و سرویس ‌های نسخۀ الکترونیک» سازمان بیمه سلامت ایران را از طریق برون­ سپاری به تامین­ کننده واجد شرایط از بین دارندگان پروانه خدمات مرکز تماس از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ­ای واگذار نماید. به همین منظور از اشخاص حقوقی واجد شرایط علاقه­ مند دعوت به عمل می ‌آید با مراجعه به سایت شرکت به نشانی http://www.ihiic.ir/ نسبت به دریافت اسناد مناقصه یادشده اقدام نمایند.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 2.000.000.000 ریال (دو میلیارد ریال) به ­شکل ضمانت ­نامه بانکی معتبر یا واریز به حساب شماره 266032448 نزد بانک رفاه شعبه پاسداران (کد شعبه 140) به نام شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

آخرین مهلت دریافت اسناد:                  پایان وقت اداری 1400/04/14  تا تاریخ 1400/04/16 تمدید شد.

آخرین مهلت ارائه پیشنهادها:                پایان وقت اداری 1400/04/16  تا تاریخ  1400/04/19 تمدید شد.

تاریخ بازگشایی پیشنهادهای فنی:                 1400/04/20

سایر مشخصات و شرایط پروژه در اسناد مناقصه درج شده است.

ضمناً در اسناد مناقصه (RFP) موارد زیر تغییر یافته است. این تغییرات می ­بایست در تنظیم پیشنهاد پیشنهاد دهندگان لحاظ بشود در غیر اینصورت پیشنهاد مورد بررسی قرار نخواهد گرفت:

1- مدت زمان اجرای پروژه (صفحه 7) از 14 ماه تقویمی به 12 ماه اصلاح می‌یابد.

2- در صفحه 34، تاریخ شروع از 1400/02/01 به تاریخ 1400/05/01تغییر یافته است. بنابراین پیشنهادات می ­بایست برای تاریخ 1400/05/01الی 1401/04/31 به مدت یک­سال شمسی (12 ماه کامل) تنظیم و ارائه گردد.

3- در صفحه 34، تعداد جایگاه/ ساعت ماهیانه برای تیرماه 1401 مقدار3.724، ساعت منظور گردد.

 

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

 

 

  دانلود : آگهی تمدید فراخوان پاسخگویی نسخه الکترونیک991226-v2

  دانلود : برنامه زمانی پاسخگویی نسخه الکترونیک991226-v2

 دانلود :   IHIIC-responsiveness-RFP-Ver1.2 

 

اطلاعیه

با توجه به سوالات فنی مطرح شده از جانب متقاضیان شرکت در فراخوان تأمین خدمات تخصصی پایانه ­های تعاملی ارتباطات مردمی نظام پاسخ­ گویی و پشتیبانی کاربران سامانه­ ها و سرویس­ های نسخه الکترونیک، با هماهنگی انجام شده با ریاست مرکز پاسخگویی سازمان بیمه سلامت ایران، نشست توجیهی در تاریخ 1400/04/07 از ساعت 14:00 الی 15:30 به صورت مجازی در آدرس adc2.ihio.gov.ir/inv برای پاسخ به سوالات مناقصه ­گرها برگزار خواهد شد. حضور در این نشست برای عموم متقاضیان شرکت در فراخوان مذکور آزاد خواهد بود.

 

 

 

 دیدگاه خود را بیان کنید