فراخوان مناقصه «برون سپاری تامین نیروی انسانی» شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

مناقصه ,نیروی انسانی,برون سپاری

فراخوان مناقصه «برون سپاری تامین نیروی انسانی» شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

فراخوان مناقصه

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به تامین نیروی انسانی خود از طریق برون­ سپاری به تامین ­کننده واجد شرایط که از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی ذی صلاح اقدام نماید. به همین منظور از اشخاص حقوقی علاقه­ مند دعوت به عمل می‌آید با مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان - واحد دبیرخانه - واقع در تهران-خیابان میرداماد -خیابان نساء -خیابان زرنگار -پلاک 37 طبقه اول و یا از طریق مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.ihiic.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه یادشده اقدام نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:        یک میلیارد (1.000.000.000) ریال به حساب شماره 266032448 بانک رفاه شعبه دکتر حسابی
آخرین مهلت دریافت اسناد:                        پایان وقت اداری 1399/08/05
آخرین مهلت ارائه پیشنهادها:                      پایان وقت اداری 1399/08/17
تاریخ بازگشایی پیشنهادها :                       ساعت 14 روز یکشنبه 1399/08/18

سایر مشخصات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

دانلود آگهی مناقصه

دانلود فرم (الف) شرایط شرکت در مناقصه

دانلود فرم (ب) پیشنهاد قیمت

دانلود تعهد نامه برون سپاری

دانلود پیش نویس قرارداد برون سپاری

 

 


دیدگاه خود را بیان کنید