تمدید فراخوان مناقصه اجرای پروژه «تأمین خدمات تخصصی پایانه‌های تعاملی ارتباطات مردمی نظام پاسخ‌گویی و پشتیبانی کاربران سامانه‌ها و سرویس‌های نسخۀ الکترونیک»

فراخوان مناقصه ,فراخوان,مناقصه

تمدید فراخوان مناقصه اجرای پروژه «تأمین خدمات تخصصی پایانه‌های تعاملی ارتباطات مردمی نظام پاسخ‌گویی و پشتیبانی کاربران سامانه‌ها و سرویس‌های نسخۀ الکترونیک»

تمدید فراخوان مناقصه

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص) قصد دارد اجرای پروژه «تأمین خدمات تخصصی پایانه‌ های تعاملی ارتباطات مردمی نظام پاسخ ‌گویی و پشتیبانی کاربران سامانه ‌ها و سرویس ‌های نسخۀ الکترونیک» سازمان بیمه سلامت ایران را از طریق برون­ سپاری به تامین­ کننده واجد شرایط از بین دارندگان پروانه خدمات مرکز تماس از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ­ای واگذار نماید. به همین منظور از اشخاص حقوقی واجد شرایط علاقه­ مند دعوت به عمل می ‌آید با مراجعه به سایت شرکت به نشانی http://www.ihiic.ir/ نسبت به دریافت اسناد مناقصه یادشده اقدام نمایند.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 2.000.000.000 ریال (دو میلیارد ریال) به ­شکل ضمانت ­نامه بانکی معتبر یا واریز به حساب شماره 266032448 نزد بانک رفاه شعبه پاسداران (کد شعبه 140) به نام شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

آخرین مهلت دریافت اسناد:                  پایان وقت اداری 1400/04/14  تا تاریخ 1400/04/16 تمدید شد.

آخرین مهلت ارائه پیشنهادها:                پایان وقت اداری 1400/04/16  تا تاریخ  1400/04/19 تمدید شد.

تاریخ بازگشایی پیشنهادهای فنی:                 1400/04/20

سایر مشخصات و شرایط پروژه در اسناد مناقصه درج شده است.

ضمناً در اسناد مناقصه (RFP) موارد زیر تغییر یافته است. این تغییرات می ­بایست در تنظیم پیشنهاد پیشنهاد دهندگان لحاظ بشود در غیر اینصورت پیشنهاد مورد بررسی قرار نخواهد گرفت:

1- مدت زمان اجرای پروژه (صفحه 7) از 14 ماه تقویمی به 12 ماه اصلاح می‌یابد.

2- در صفحه 34، تاریخ شروع از 1400/02/01 به تاریخ 1400/05/01تغییر یافته است. بنابراین پیشنهادات می ­بایست برای تاریخ 1400/05/01الی 1401/04/31 به مدت یک­سال شمسی (12 ماه کامل) تنظیم و ارائه گردد.

3- در صفحه 34، تعداد جایگاه/ ساعت ماهیانه برای تیرماه 1401 مقدار3.724، ساعت منظور گردد.

 

 

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

 

 

  دانلود : آگهی تمدید فراخوان پاسخگویی نسخه الکترونیک991226-v2

  دانلود : برنامه زمانی پاسخگویی نسخه الکترونیک991226-v2

 دانلود :   IHIIC-responsiveness-RFP-Ver1.2 

 

اطلاعیه

با توجه به سوالات فنی مطرح شده از جانب متقاضیان شرکت در فراخوان تأمین خدمات تخصصی پایانه ­های تعاملی ارتباطات مردمی نظام پاسخ­ گویی و پشتیبانی کاربران سامانه ­ها و سرویس ­های نسخه الکترونیک، با هماهنگی انجام شده با ریاست مرکز پاسخگویی سازمان بیمه سلامت ایران، نشست توجیهی در تاریخ 1400/04/07  از ساعت 14:00 الی 15:30 به صورت مجازی در آدرس adc2.ihio.gov.ir/inv برای پاسخ به سوالات مناقصه­ گرها برگزار خواهد شد. حضور در این نشست برای عموم متقاضیان شرکت در فراخوان مذکور آزاد خواهد بود.

 


دیدگاه خود را بیان کنید