فراخوان مناقصه اجرای پروژه «ارائه خدمات پشتیبانی پاسخگویی سطح دو پروژه نسخه الکترونیک»

فراخوان,فراخوان مناقصه ,مناقصه

فراخوان مناقصه اجرای پروژه «ارائه خدمات پشتیبانی پاسخگویی سطح دو پروژه نسخه الکترونیک»

تجدید مناقصه عمومی (نوبت دوم)

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص) قصد دارد اجرای پروژه «ارائه خدمات پشتیبانی پاسخگویی سطح دو پروژه نسخه الکترونیک» این شرکت را از طریق برون ­سپاری به تأمین ­کننده واجد شرایط که از طریق مناقصه عمومی دومرحله ­ای انتخاب می­شود، واگذار نماید. به همین منظور از اشخاص حقوقی علاقه­ مند دعوت به عمل می ‌آید با مراجعه به سایت شرکت به نشانی http://www.ihiic.ir/ نسبت به دریافت اسناد مناقصه یاد شده اقدام نمایند.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:  1،000.000.000 ریال (یک میلیارد ریال) ریال به ­شکل ضمانت ­نامه بانکی معتبر یا واریز به
                                        حساب شماره 266032448 نزد بانک رفاه شعبه پاسداران (کد شعبه 140) به نام شرکت 
                                        مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

آخرین مهلت دریافت اسناد:          پایان وقت اداری 1400/03/29

آخرین مهلت ارائه پیشنهادها:        پایان وقت اداری 1400/04/12

تاریخ بازگشایی پیشنهادهای فنی:   1400/04/13

سایر مشخصات و شرایط پروژه در اسناد مناقصه درج شده است.

 

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

 

 

  دانلود : آگهی فراخوان پاسخگویی سطح 2

  دانلود : برنامه زمانی پاسخگویی سطح 2

 دانلود :   IHIIC.IT-Responsive.RFP-14000302- v.2.7

 

 


دیدگاه خود را بیان کنید