بازدید اعضای هیات مدیره سازمان بیمه سلامت و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان از شرکت داروسازی فارماشیمی

بازدید اعضای هیات مدیره سازمان بیمه سلامت و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان از شرکت داروسازی فارماشیمی
تاريخ:يازدهم آذر 1401 ساعت 18:25   |   کد : 20129   |   مشاهده: 463
اعضای هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان از شرکت داروسازی فارماشیمی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان، رییس و اعضای هیات مدیره سازمان بیمه سلامت و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان از بخش‌های مختلف شرکت داروسازی فارماشیمی بازدید کردند.

دکتر رضا سعیدی «رییس محترم هیات مدیره سازمان بیمه سلامت»، دکتر علی رضا اعرابی «عضو محترم هیات مدیره سازمان بیمه سلامت»، دکتر عباس علی پوربافرانی «عضو محترم هیات مدیره سازمان بیمه سلامت» به همراه دکتر علی صادقی «مدیرعامل محترم شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان» از شرکت داروسازی فارماشیمی بازدید کردند.

http://www.ihiic.ir/news/1/20129

بازدید اعضای هیات مدیره سازمان بیمه سلامت و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان از شرکت داروسازی فارماشیمیبازدید اعضای هیات مدیره سازمان بیمه سلامت و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان از شرکت داروسازی فارماشیمیبازدید اعضای هیات مدیره سازمان بیمه سلامت و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان از شرکت داروسازی فارماشیمیبازدید اعضای هیات مدیره سازمان بیمه سلامت و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان از شرکت داروسازی فارماشیمیبازدید اعضای هیات مدیره سازمان بیمه سلامت و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان از شرکت داروسازی فارماشیمیبازدید اعضای هیات مدیره سازمان بیمه سلامت و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان از شرکت داروسازی فارماشیمیبازدید اعضای هیات مدیره سازمان بیمه سلامت و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان از شرکت داروسازی فارماشیمیبازدید اعضای هیات مدیره سازمان بیمه سلامت و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان از شرکت داروسازی فارماشیمیبازدید اعضای هیات مدیره سازمان بیمه سلامت و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان از شرکت داروسازی فارماشیمی
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان