معاونین و مدیران
حسین صالحی
حسین صالحی
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری
salehi@ihiic.ir
علی اصحابی
علی اصحابی
سرپرست معاونت مالی و اداری
a@ihiic.ir
صدراله عباسی
صدراله عباسی
معاون فناوری اطلاعات سلامت
Dr.abbasi@ihiic.ir
محسن یعقوبی زاده
محسن یعقوبی زاده
مدیر طرح و برنامه
yaghoubizadeh@ihiic.ir
مهدی دلبری
--
مدیر بازار سرمایه
a@ihiic.ir
کمال الداغی
کمال الداغی
مدیر بازرگانی
aldaghi@ihiic.ir
حسین فراهانی
حسین فراهانی
مدیر مالی
farahani@ihiic.ir
مجید محمدی
مجید محمدی
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
Mohammadi.m@ihiic.ir
محمد رضا بیاتی
محمد رضا بیاتی
سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه
Bayati@ihiic.ir
عبدالعلی جوانبخت
عبدالعی جوانبخت
حسابرس داخلی
javanbakht@ihiic.ir
مرتضی زارع
مرتضی زارع
مدیر عملیات و استقرار
Zare@ihiic.ir
محمد طایفه حسنلو
محمد طایفه حسنلو
مدیر فنی
hasanlo@ihiic.ir
محمود دیانتی
محمود دیانتی
مدیر حقوقی و امور قراردادها
Diyanati@ihiic.ir