سامانه هوش تجاری

هوش تجاری یا هوش کسب‌و‌کار مجموعه‌ای از فرآیندها است برای تبدیل داده‌ها و اطلاعات به منابع دانشی (شاخص‌های کلیدی) که ارزش قابل توجهی را برای سازمان ایجاد کند.